Kilka ważnych informacji:

 Z uwagi na obecną sytuację w Polsce Nasza firma podjęła wyjątkowe procedury takie jak praca zdalna, szczególne przestrzeganie zasad higieny w czasie pakowania zamówień Naszych klientów czy całkowite zamknięcie Naszej siedziby dla klientów chcących odebrać zamówienie na miejscu. 

  Pracownicy i współpracownicy firmy otrzymali instruktaż zawierający zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wsparty odpowiednimi instrukcjami graficznymi. Zostali oni także poinformowani o zasadach postępowania w okresie zwiększonych zachorowań na choroby wirusowe i zobowiązani do przestrzegania zaleceń nadzoru sanitarnego.

 Dodatkowo mając na uwadze stale rozwijającą się sytuację w Europie rekomendujemy składanie zamówień wcześniej ponieważ przyszłe dostawy towaru od producenta mogą mieć bardzo duże opóźnienia lub mogą być wstrzymane czasowo. 

 Rekomendujemy opłacenie zamówienia z góry, aby uniknąć płatności gotówkowej. 

 W ramach wyjątku zezwalamy na składanie zamówień z odroczonym terminem dostawy. Gwarantuje to rezerwację zamówionego produktu i wysłanie go w dowolnym i wyznaczonym przez klienta terminie. Taką informację należy wpisać we wiadomości do zamówienia.

 Nasza firma kurierka czyli DPD Polska także wdrożyła szczególne środki bezpieczeństwa. Więcej informacji tutaj: https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/O-DPD/Aktualnosci